O firmie

donica betonowa

Wykonujemy elementy żelbetowe według zamówień indywidualnych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rejman” powstało w 1993 roku na bazie byłej Fabryki Domów OWT – 67. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Sanoku przy ulicy Legionów Polskich. Produkcja odbywa się w Sanoku a sprzedaż w Sanoku oraz w filii przedsiębiorstwa w Ustrzykach Dolnych. Większość to wyroby betonowe i żelbetowe wykonywane na miejscowy rynek i zamówienia indywidualne okolicznych firm budowlanych z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje stała współpracę.

Dysponujemy dwoma halami produkcyjnymi wyposażonymi w suwnice pomostowe o udźwigu 7 ton każda. Na zamówienie klienta podejmujemy się produkcji elementów wielkogabarytowych typu: słupy, podciągi, prefabrykowane rowy kryte itp.

Głównym dostawcą cementu są firmy Cemex oraz Dyckerhoff Polska. Korzystamy z nowoczesnych maszyn firmy Coote Engineering Ltd do produkcji elementów betonowych. Do produkcji naszych betonów stosujemy domieszki renomowanych firm MC-BAUCHEMIE.

Wykonujemy również gotowe zbrojenia i elementy zbrojeń na zamówienie klienta.

Nasze wyroby sprzedajemy na terenie kraju i zagranicą. Korzystamy usług z polskich spedytorów.

Posiadamy dwie betonownie na terenie Sanoka oraz jedną w Ustrzykach Dolnych co pozwala nam wspólnie na realizacje dużych inwestycji. Dostarczaliśmy betona na:

  • budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka,
  • remont ul. Krakowskiej i Rymanowskiej w Sanoku,
  • budowę mostu w Morochowie – Gmina Zagórz,
  • budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Uherce Mineralne.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY