Materiały do upłynnienia

Towary dostępne od ręki znajdujące się na magazynie.


Komora żelbetowa

Zastosowanie: obudowa tłoczni, komora wodomierza, rozdział, zasuwa, kolektor, studnia, osadnik.

Więcej:

https://rejman.sanok.pl/komora-zelbetowa/


Dyble betonowe

Zastosowanie: umacnianie skarp i dna rowów oraz wylotów urządzeń wodnych.

Więcej:

https://rejman.sanok.pl/dyble-betonowe/


Nadproża typu L

Długość 120 cm.

Zastosowanie: elementy konstrukcyjne budynku umieszczane bezpośrednio nad otworem drzwiowym, okiennym lub innym.

Więcej:

https://rejman.sanok.pl/belki-nadprozowe/


Cieki skarpowe

Zastosowanie: na skarpach, tworzą ciąg służący do odprowadzania wody.