Dyble betonowe

Dyble betonowe KPED: 01.07
DC1530 x 46 x 15
DP30 x 24 x 15

Zastosowanie: umacnianie skarp i dna rowów oraz wylotów urządzeń wodnych.

Related Posts