Komora żelbetowa

Produkowane przez nasze przedsiębiorstwo komory wykonywane są z betonu klasy C30/37 o nasiąkliwości ≤6%, wodoszczelności W12 i mrozoodporności F150. Zbiorniki zbrojone są prętami zbrojeniowymi #8 oraz #10mm gatunku A-IIIN. Komory produkujemy w standardowym wymiarze szer./gł./wys. 200 /140/235cm. Możemy wykonać komory na indywidualne zamówienie zgodnie z dostarczoną lub opracowaną przez nas dokumentacją.

Komory mogą być wyposażone w odpowiednie otwory lub posiadać wbetonowane przejścia szczelne. Poszczególne komory mogą być wyposażone w pokrywy z otworami technologicznymi i włazowymi. Ponadto komorę można wyposażyć w odpowiednie stopnie złazowe, drabiny ułatwiające obsługę urządzeń.

W zależności od warunków lokalnych takich jak: agresywność środowiska lub wody gruntowej możliwe jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego komory lub wykonanie z betonu siarczanoodpornego. Zarówno elementy dolne jak i elementy nadbudowy wyposażone są w procesie produkcji w odpowiednie kotwy transportowe do mocowania.

Produkowane przez przedsiębiorstwo REJMAN komory mogą mieć zastosowanie jako: obudowy tłoczni, komory wodomierzowe, rozdziału, zasuw, kolektory, studnie, osadniki.

komora żelbetowa wymiary

Related Posts