Płyty typu filigran – Strop Filigran

Strop Filigran jest nowoczesnym rodzajem stropu. Strop ten bardzo szybko się montuje, można nim wykonać całą konstrukcję lub tylko część. Część produkcji stropu odbywa się na budowie, a część w zakładzie betoniarskim.

Strop składa się z cienkich żelbetowych płyt. Strop filigran ma przekrój o grubości od 4,5 do 7 cm. Płyty te są prefabrykowane, dzięki temu nie są ciężkie i można je dowolnie kształtować. Strop filigran to płyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi i prętami. Pręty ułożone są prostopadle oraz równolegle do kratownic. Dzięki tym właściwościom konstrukcja ta jest niezwykle solidna. Strop charakteryzuje się różnorodną rozpiętością.  Zbrojenie znajduje się w płycie, kratownice wystają poza płytę, co ułatwia zespolenie jej z betonem.

Zaletą tego stropu jest brak konieczności deskowania, gdyż warstwa betonu układana jest na prefabrykatach. Płyty prefabrykowane stają się deskowaniem traconym. Zastosowanie stropu pozwala także na ograniczenie prac, związanych z wykończeniem. Płyty od strony sufitu są naprawdę gładkie, dlatego nie wymagają dodatkowego tynkowania lub obróbki. Wystarczy płyty zaszpachlować i pomalować farbą. Nowatorstwo stropu polega na bardzo dużych możliwości konstrukcyjnych. Wykorzystuje się go najczęściej w budynkach wielokondygnacyjnych. Strop ten ma dobre właściwości dźwiękoszczelne.

Płyty filigranowe montuje się od razu po przywiezieniu. Przed ułożeniem płyt należy przygotować podpory montażowe. Trzeba je ustawić według schematu, określonego w projekcie, a następnie dobrze wypoziomować. Na podporach należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej o grubości 2 cm. Następnie można przystąpić do układania płyt stropu Filigran. Do montażu potrzebne są zwykle trzy osoby. Jedna do obsługi dźwigu typu HDS, natomiast dwie pozostałe powinny korygować ręcznie całą pracę dźwigu. Po ułożeniu płyt przychodzi czas na zbrojenie wieńca. Warto uzbroić także podłużne styki płyt, gdyż zapobiegnie to ewentualnemu klawiszowaniu. Konstrukcję zalewa się betonem o odpowiedniej klasie, dobranej przez konstruktora.

Related Posts